• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Pod stromečkem jsme našli i nový daňový balíček

Email Tisk PDF

Tři dny před štědrým dnem, 21. prosince 2018,

 

Tři dny před štědrým dnem, 21. prosince 2018, schválila Poslanecká sněmovna návrh na předloženého Ministerstvem financí, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Čerstvě přijatý zákon označovaný jako daňový balíček, je souborem novel daňových zákonů a obsahuje stovky změn, které mění a doplňují zejména ustanovení zákonů o daních z příjmů, dani z přidané hodnoty a daňového řádu.

Zásadní změny zákona o daních z příjmů vycházejí ze směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem a jsou cíleny proti daňovým únikům u nadnárodních skupin a velkých korporací. Nově se proto zavádí zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí, omezuje se odčitatelnost úroků od základu daně, stanoví se oznamovací povinnost u výplat podílů na zisku do zahraničí apod. Mění se rovněž pravidla pro uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj a za zmínku určitě stojí i opětovné zavedení maximálního limitu výdajových paušálů ve výši 2 000 000 Kč.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty obsahuje více než 200 změn. Mezi nimi se často připomíná snížení sazby DPH u dodávek tepla z 15% na 10%. Změnou sazby se má předejít možnému zdražení dodávaného tepla pro konečné spotřebitele, které se očekává v důsledku růstu cen emisních povolenek na evropském trhu.

Předvánoční daňový balíček se stovkami změn daňových zákonů by podle mého názoru neměl být označen pojmovou zdrobnělinou, osobně bych pro takový rozsah změn zvolil termín daňový balvan.

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení