Blíží se konec podvodů s DPH?

Středa, 31 Říjen 2018 19:52 Eva Horčičková Daně - DPH
Tisk

Mechanismus výběru daně z přidané hodnoty umožňuje tzv. karuselové podvody,

při kterých státy přicházejí o miliardy korun, kterých se zmocní daňoví spekulanti Rozsah daňových úniků na DPH způsobených tímto podvodným jednáním přesahuje v členských zemích Evropské unie každý rok hodnotu celého ročního rozpočtu EU. Kromě astronomických finančních ztrát je vážnou společenskou hrozbou skutečnost, že iniciátoři daňových podvodů jsou často napojeni na organizovaný zločin a neoprávněně získané prostředky užívají k financování terorismu.

Účinným nástrojem proti karuselovým podvodům a spekulacím při výběru DPH je plošný reverse charge, který umožňuje, aby plátce DPH fakturoval dodávku zboží či poskytnutí služeb druhému plátci bez daně z přidané hodnoty s tím, že finančnímu úřadu DPH neodvádí. Příjemce faktury si z hodnoty fakturovaného plnění daň vypočte a ve svém přiznání jí uvede jako svoji daňovou povinnost a současně si ve stejné výši uplatňuje nárok na odpočet, takže správce daně o nárokovaný odpočet jeho daňovou povinnost nesnižuje. Dochází tak k zásadnímu administrativnímu zjednodušení jak u plátců, tak i správců daně a k omezení až znemožnění daňových podvodů.

Velice dobrou zprávou pro plátce DPH i finanční správu je, že ministři financí členských zemí EU dohodu umožňující členským státům EU zavedení plošného reverse charge, česky přenesení daňové povinnosti, 2. října 2018 na zasedání v Lucemburku jednomyslně schválili. Stalo se tak na základě čtyřleté iniciativy České republiky. Ministryně financí Schillerová v informaci MF z 2.10.2018 uvádí: „Poprvé od doby, kdy je ČR členem EU, se podařilo přesvědčit Komisi, aby předložila návrh, který je pro nás klíčový, Jednání o něm jsme úspěšně dotáhli a ČR ukázala, že umíme prosadit svoji prioritu i proti lišícím se názorům institucí i členských států.“

Nezbývá než doufat, že Ministerstvo financí a zákonodárci nebudou s aplikací plošného reverse charge na národní úrovni otálet, usnadní život plátcům DPH, zlepší její výběr a omezí prostor daňovým podvodníkům a spekulantům.

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce