• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Elektronický občanský průkaz umožní podání daňového přiznání

Email Tisk PDF

 

Finanční správa České republiky oznámila, že se od 1. září 2018 připojila k tzv. Portálu občana.

Celý článek...
 

Semináře a spolková činnost – IV. čtvrtletí 2019 – I. čtvrtletí 2020

Email Tisk PDF

Svaz účetních Jablonec nad Nisou, spolek

Tel. č.

e-mail: sekretariá Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

www. Su-jablonec.cz

Semináře a spolková činnost – IV. čtvrtletí 2019 – I. čtvrtletí 2020

Jablonec nad Nisou

10. září  2019

Vážená paní, vážený pane,

Stejně jako v minulých obdobích připravujeme na období říjen 2019  – březen 2020  semináře a další akce, jejichž cílem bude informování našich členů i široké veřejnosti o změnách účetní, daňové a jiné legislativy, zprostředkování znalostí a vědomostí potřebných k sestavení účetních závěrek, uzavření daňové evidence a sestavení  přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob. Připomeneme aktuální změny zákonů o daních z příjmů, daně z přidané hodnoty, nevynecháme problematiku insolvence a daňového řádu.

Členy spolku budeme nadále v týdenních intervalech  informovat o zajímavých novinkách, stanoviscích a výkladech. Navážeme na vesměs příznivě přijaté klubové odpoledne, které jsme uspořádali v květnu, a do konce roku připravíme dvě klubová odpoledne  s informacemi o aktuálních novinkách, zajímavých tématech a neformální diskusí účastníků.

Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na činnost spolku jsme nuceni přistoupit k úpravě ceny vstupného na pořádané semináře na úroveň 800 Kč. K této úpravě  podotýkáme, že obvyklé ceny vstupného na semináře s tématikou daní, účetnictví a souvisejících témat, pořádané jinými subjekty, se současně standardně pohybují   v intervalu 2 500 – 7 000 i více korun a že od roku 1994 jsme drželi cenu na úrovni 500 Kč.  Povaha nové cenové úpravy vstupného    vyjadřuje princip naší činnosti – poskytování služeb  našim členům za nejpříznivějších finančních podmínek a je nezbytná k  pokrytí režijních nákladů spojených s organizací seminářů  a  velice skromného provozu sekretariátu našeho spolku.

O termínech pořádání jednotlivých seminářů budeme v dostatečném předstihu všechny členy informovat prostřednictvím e-mailové pošty.

Přejeme příjemné prožití zbytku léta a úspěšný vstup do posledního období roku 2019

Ať se daří

za SÚ Jablonec nad Nisou spolek

Ing. Vladimír Opatrný

v.r.

 

Registraci k dani z přidané hodnoty lze urychlit

Email Tisk PDF

 

 

Finanční správa České republiky ve svém sdělení z 20. prosince 2017 připomněla, že důsledné a cílené prověřování přihlášek

Celý článek...
 

Činnost spolků a EET

Email Tisk PDF

Elektronická evidence tržeb se vztahuje i na podnikající veřejně prospěšné poplatník

 

 

Elektronická evidence tržeb se vztahuje i na podnikající veřejně prospěšné poplatníky označované jako neziskové subjekty, např. spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy apod. Tyto subjekty nebudou v systému EET evidovat příjmy z hlavní činnosti, např. z členských příspěvků, darů, veřejných sbírek, dotací atd., která nesmí mít znaky podnikání vymezené v § 420 občanského zákoníku: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ Pro vstup do režimu EET je proto u neziskových subjektů rozhodujícím kritériem určení a rozdělení příjmů z podnikatelské a nepodnikatelské činnosti.

Za podnikání neziskových subjektů se nepovažují příležitostné akce. Pokud např. sportovní klub uspořádá výroční ples, oslavu výročí založení klubu, taneční zábavu, ze které inkasuje příjmy ze vstupného, prodeje jídel, nápojů, tomboly, a tato akce souvisí s jeho posláním a není vykonávána soustavně, pak ani zisk z této akce není tržbou z podnikání a nepodléhá EET.

Podnikáním je činnost vykonávaná soustavně za účelem dosažení zisku, např. provozování restaurace, prodej občerstvení při fotbalových utkáních, opakované poskytování služeb za úplatu apod. Zákon o evidenci tržeb i zde stanoví výjimku pro tržby plynoucí z tzv. drobné vedlejší podnikatelské činnost neziskových subjektů, Za drobnou vedlejší podnikatelskou činnost jsou u nich považovány tržby, které činí nejvýše 300 000 Kč ročně nebo 5% celkových příjmů. Pokud jsou splněny tyto limity, spolek do systému EET vstoupit nemusí.

 

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce

 

Vstřícnost a slušnost při správě daní

Email Tisk PDF

 

Vstřícnost a slušnost při správě daní

Celý článek...
 


Strana 1 z 62

Přihlášení