• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Nezapomeňte na silniční daň

Email Tisk PDF

  Všichni poplatníci, na které se vztahuje povinnost platit silniční daň, musí nejpozději do 31. ledna 2010 podat přiznání k této dani za rok 2009.

 

Protože 31. ledna je neděle, můžeme daňové přiznání podat ještě i v pondělí 1. února. S ohledem na nová ustanovení o placení daní však doporučuji provést její bezhotovostní úhradu nejpozději do čtvrtka 28. ledna.     Silniční daň se vztahuje na silniční  motorová vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používaná k podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním. Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, určená k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.

Zákon snižuje sazby silniční daně u „mladých“ vozidel. O 48% zaplatíme nižší daň u vozidel, od jejichž prvního uvedení do provozu neuplynuly 3 roky, o 40% u vozidel, která nejezdí na silnici déle než 6 let a o 25% u vozidel s prvním uvedením do provozu před méně než devíti lety. U vozidel poprvé registrovaných v České republice nebo v zahraničí do 31. prosince 1989 se sazba daně naopak zvyšuje o 25%.

Poplatníky silniční daně jsou i provozovatelé vozidel zapsaní v technickém průkazu, kteří své vozidlo zapůjčí osobě, která jej použila nebo používá k podnikání, stejně jako podnikatelé, kteří výdaje spojené s provozem vozidla neuplatňují ve svém účetnictví či daňové evidenci.

Přeji nám všem, kteří se včas a správně se  silniční daní vyrovnáme, aby naše peníze skončily skutečně na silnicích.

  Ing. Vladimír Opatrný

  daňový poradce

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení