• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Zdravotně postižení mají při nákupu osobního automobilu nárok na vrácení DPH

Email Tisk PDF

 

Zákon o dani z přidané hodnoty přiznává v paragrafu 85  osobám se zdravotním postižením

 

 při nákupu osobního automobilu  nárok na vrácení daně z přidané hodnoty. Za osobu se zdravotním postižením se  pro tento účel považuje osoba, které byl rozhodnutím příslušného úřadu přiznán příspěvek na jí dodaný osobní automobil s místem plnění v tuzemsku. Osobní automobil musí být tedy zakoupen v tuzemsku a v technickém průkazu by měl mít  zapsanou kategorii  M1 nebo M1G. Daň z přidané hodnoty může být vrácena při nákupu nového osobního automobilu, ale i  ojetého osobního automobilu pořízeného od prodejce, který je plátcem DPH. Zdravotně postiženou osobou, která může uplatnit nárok na vrácení DPH, zákon nerozumí pouze osobu se zdravotním postižením, ale i její rodiče, jejího opatrovníka či  poručníka, pokud jim bylo příslušným úřadem určeno rozhodnutí o příspěvku u dodání vozidla s místem plnění v tuzemsku.

 Daň se vrací osobě se zdravotním postižením  za jeden osobní automobil jí dodaný v období 5 let, nejvýše však do výše 100 000 korun. Nárok na vrácení zaplacené daně může osoba se zdravotním postižením uplatnit nejdříve za kalendářní měsíc ve kterém  auto zakoupila a nejpozději jej může uplatnit do 3 let od konce kalendářního měsíce, ve kterém obdržela rozhodnutí příslušného úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení osobního automobilu nebo od konce kalendářního měsíce, ve kterém automobil koupila, a to od toho dne, který nastane později. Do 1. 4. 2011  bylo možné  vrácení daně  pouze do 6 měsíců.

V případě výjimečných událostí, např. odcizení vozidla nebo jeho poškození, které vlastník prokazatelně nezavinil, může zdravotně postižená osoba při nákupu jiného osobního automobilu požádat o vrácení DPH i před uplynutím pětileté lhůty, pokud jí ovšem  příspěvek na zakoupení tohoto auta bude  příslušným úřadem přiznán.

 

 Ing. Vladimír Opatrný

 daňový poradce     

 

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení