• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Daň z přidané hodnoty při prodeji knih, novin a časopisů

Email Tisk PDF

 

Z hlediska uplatňování daně z přidané hodnoty představuje prodej knih, novin a časopisů

 

specifické zdanitelné plnění. V příloze č. 1 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která obsahuje  seznam zboží, u kterého se při dodání uplatní snížená sazba daně, můžeme z textu uvedeného pod číselným kódem 49 zjistit, že  snížené sazbě daně z přidané hodnoty  podléhají:

-         knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny a časopisy, kde reklama nepřesahuje 50% plochy,

-         obrázková alba, obrázkové knihy, předlohy pro kreslení a omalovánky pro děti,

-         hudebniny tištěné či rukopisné,

-         kartografické výrobky všech druhů včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a globusů, kromě tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě.

Do základu daně při dodání knih, novin a časopisů se kromě vlastní ceny zboží zahrnují všechny vedlejší výdaje, které jsou účtovány příjemci zdanitelného plnění. K obvyklým vedlejším výdajům zde patří náklady na balení, přepravu, pojištění, což se vztahuje zejména na zasílání knih poštou. Ke knihám a časopisům, které podléhají snížené sazbě DPH ve výši 10%, se však často přikládají CD nebo DVD, u kterých sníženou sazbu uplatnit nemůžeme. Ministerstvo financí však ve svém výkladu připouští, že pokud přiložené CD nebo DVD obsahuje doplňující informace k obsahu knihy či brožury a nejedná se o samostatně prodejný nosič, je možné u celé dodávky takového kompletu (kniha, brožura + CD či DVD) uplatnit sníženou sazbu daně.

 

 

 Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce

 

 

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení