• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Zjištění spotřeby vody a tepla za rok 2011 a změna sazeb DPH

Email Tisk PDF

 Posun snížené sazby DPH z 10% na 14%, k němuž dojde již za necelý měsíc,

 

 přinese kromě cenového vzestupu některého  zboží a služeb i problém přesného určení   výše spotřeby u dodávek vody, tepla a chladu a  odvádění, čištění či zneškodňování odpadních vod do 31. 12. 2011. Uvedené dodávky a  služby poskytnuté spotřebitelům do konce roku 2011,  budou totiž jejich poskytovatelé fakturovat   ještě s původní, tedy 10%ní sazbou DPH.  Postup při zjišťování spotřeby  zmíněných  dodávek a služeb  je popsán v článku II přechodných opatření k novele zákona o DPH. Z jeho znění vyplývá, že při dodání vody, tepla, chladu a při poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod je plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění se dnem uskutečnění zdanitelného plnění ode dne 1. 1. 2012,  oprávněn stanovit spotřebu samostatně za období před 1. lednem 2012 a samostatně za období od tohoto data. Spotřebu stanoví na základě odečtu z měřících zařízení k 31. 12. 2011 nebo na základě propočtu , bude-li odečet z měřících zařízení proveden až po tomto dni. V těchto případech se  pak u spotřeby za období před 1. lednem 2012  uplatní snížená sazba daně platná v tomto období (10%) a u spotřeby za období od 1. 1. 2012 snížená sazbu daně platná od tohoto dne.(14%).

Snížená sazba daně se uplatní  u skutečné spotřeby uvedených dodávek i v případech, kdy ke zjištění skutečné výše spotřeby dojde až po 1. lednu 2012. Znamená to, že sníženou sazbu DPH budeme moci uplatnit i u tzv. přefakturací  provedených   po 1. lednu 2012.

A trochu hořkého humor na závěr: nezapomeňte ještě před novoročním přípitkem provést  kontrolní  odečet spotřeby vody.

 

   Ing. Vladimír Opatrný

    daňový poradce

 

        

 

 

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení