• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Konec roku ve znamení daňové šifry

Email Tisk PDF

Vláda v roce 2011 rozhodla o sjednocení daňových sazeb daně z přidané hodnoty

 

 a toto rozhodnutí se s  účinností od 1. ledna 2013  promítlo do zákona o této dani, který byl přijat v roce 2011.  Nynější snížená sazba daně  by se podle dosud  platné právní úpravy   od 1. ledna 2013 ze 14,5% zvýšila na 17,5% a základní sazba by se z 20% snížila rovněž na 17,5%. V průběhu tohoto roku (2012)  byl však záměr o sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty vládou  přehodnocen a pozměněn tak, že  od 1. ledna 2013 by se snížená sazba daně z přidané hodnoty měla zvýšit z nynějších 14% na 15% a o jedno procento by se měla rovněž zvýšit základní sazba z 20% na 21%. Leč legislativní proces se zkomplikoval, poslanecká sněmovna zákon obsahující nové sazby daně z přidané hodnoty 15% a 21% nejdříve schválila, posléze neschválila a následně minulý týden opět schválila. Aby však tento zákon od 1. ledna 2013  platil a nevstoupila v platnost jednotná daňová sazba 17,5%,  musí být schválen Senátem, což se však nejeví jako pravděpodobné. Po předpokládaném senátním vetu bude zákon v poslanecké sněmovně znovu projednáván ve druhé polovině prosince. Pokud jej sněmovna schválí, musí ho ještě podepsat president republiky a aby nabyl od 1. ledna 2013 účinnosti musí být publikován ve sbírce zákonů. Jestliže se toto všechno nestihne, budeme mít od 1. ledna 2013 jednotnou sazbu daně z přidané hodnoty 17,5%, ale předpokládá se, že pouze na dva měsíce, protože od března 2013 by se mělo přejít na sazby 15% a 21%.

Zbývá jen dodat, že projednávání zákona bylo odloženo v souvislosti s volebním kongresem strany vládní koalice a že o jeho těsném přijetí rozhodly hlasy dosud nepravomocně odsouzených poslanců. V sobotu u příležitosti výročí 17. listopadu bude ve slavnostních projevech státníků netrpělivě  očekávat odpověď na otázku,  jak je možné v tomto prostředí podnikat a jaké jsou finanční důsledky této podoby rozpočtové odpovědnosti.

   

  Ing. Vladimír Opatrný

    daňový poradce

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení