• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Daňové zamyšlení tentokrát i s Hamletem

Email Tisk PDF

 

 Někteří politici a analytici soudí, že příčinou politických a hospodářských problémů

 je šíření nelichotivých soudů o úrovni současného vládnutí, projevovaná nedůvěra v lepší příští časy,  pesimismus, zkrátka  promyšlené a záměrné vytváření tzv. blbé nálady, která se prý následně  v neutěšených reálných situacích  nakonec zhmotní. Viníky poklesu reálných mezd, inflace, zvyšování daní, legislativních zmatků, zvyšování státní zadluženosti, rozbujelé korupce a mnohých dalších nešvarů, je pak podle osvědčeného scénáře  nutno hledat mezi škarohlídy a rozvraceči, kteří programově a záměrně  dobré převracejí v opak.

Protože s ocejchováním  rozvraceče poměrů a jeho důsledky mám z dob minulých dlouholeté a nedobré osobní  zkušenosti, snažím se nyní  v rámci možností, ač to jde čím dál hůře, o konstruktivní vstřícnost a vlídnou naději, abych vládní dílo neustálou kritikou nepokazil. Mohu to doložit i publikovaným textem daňového přání do roku 2010, ve kterém jsem vyjádřil naději a přesvědčení, že budeme  mít ve volebních místnostech šťastnou ruku a správnou volbou   vytvoříme předpoklady k tomu,  

-         aby vláda a  nově zvolení poslanci a senátoři vytvářeli dobré, srozumitelné a jednoznačné zákony, jejichž platnost by byla delší než několik měsíců či týdnů,

-         aby snaha o vyrovnanost státního rozpočtu neutlumila  podnikání a poptávku po investicích, zboží a službách,

-         aby nám potřebnou energii neodnímalo finančně i psychicky náročné zdolávání zbytečné a nepotřebné administrativy,

-         abychom byli  schopni předcházet četným chybám a následným škodám i tím, že při tvorbě daňového systému a ve společenském prostředí vůbec budou více respektována a upřednostňována prozíravá hlediska odbornosti před mnohdy pošetilými a arogantními pravicovými či levicovými  platformami,

-         abychom za nové správce veřejných záležitostí zvolili lidi, kteří budou ochotni a schopni problémy státních financí řešit i jinými způsoby než zvyšováním daní či plošným snižováním mezd policistů, hasičů, krácením výdajů na vědu, mateřské dovolené apod., za situace, kdy dopad všudypřítomné korupce a rozsáhlé privatizace veřejné sféry na státní výdaje se vyjadřuje v řádech desítek miliard korun..  

Ostatně posuďte sami nakolik jsem  sepsáním a zveřejněním těchto  veskrze pozitivních očekávání a přání na sklonku roku 2009  přispěl k jejich reálnému naplnění. Ale ohlašovaný konec světa nenastal a tak není všem dnům konec. K  tomu, abychom stvořili lepší příští časy však  nestačí pouze  pozitivní mysl a dobrá nálada.   Hamlet, princ dánský, který byl znechucen  dánskou státní hnilobou, se nakonec odhodlal k radikálním činům, aby lživé a pokřivené poměry napravil. Naše oprávněná občanská  očekávání dobré správy veřejných záležitostí a následné úsilí o jejich prosazení naštěstí  nemusí mít podobu šermířských soubojů. A tak asi nic nezkazíme, když se  odpovědně zamyslíme a posoudíme, co je v naší moci udělat, aby bylo  lépe, a nezůstaneme jen u zamyšlení. Přinejmenším bychom se měli v časech a místnostech k tomu vymezených dotazovat námi zvolených poslanců a senátorů jak a proč pro ten či onen návrh zákona hlasovali či nehlasovali a o čem by se podle našeho mínění hlasovat mělo.  

Všem statečným daňovým poplatníkům přeji v roce 2013 šťastné žití, zdraví, štěstí, spokojenost a jasnou mysl.

 

 Ing. Vladimír Opatrný

 daňový poradce

 

Akce

Přihlášení