• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Sazby daně z přidané hodnoty u zdravotnických prostředků od 1. ledna 2013

Email Tisk PDF

 

Ministerstvo financí České republiky reagovalo na nepřesné informace,

 které se objevují na veřejnosti v souvislosti se změnami sazeb daně z přidané hodnoty u zdravotnických prostředků, a 10. prosince 2012  vydalo zpřesňující informaci o sazbách daně u zdravotnických prostředků. Z obsáhlého textu, který je zveřejněn na webových stránkách ministerstva, vybírám pro ilustraci a praktickou orientaci následující pasáže:

 Přeřazení veškerých dětských plen ze snížené sazby do základní sazby daně se netýká pomůcek pro péči při inkontinenci, které i nadále zůstávají ve snížené sazbě.

Ministerská informace dále vymezuje 3 skupiny zdravotnických výrobků, které zůstanou nadále zařazeny ve snížené sazbě daně.

V první skupině jsou položky, které lze zařadit do příslušných skupin v příloze č. 3 zákona 48/1997 Sb., o zdravotním pojištění. Jedná se  o zdravotnické prostředky  pro diabetiky např. glukometry, proužky, pera, jehly, senzory, pro zrakově postižené pacienty např. brýle, čočky apod.,pro pohybově postižené pacienty např. vozíky, kočárky, individuálně zhotovené ortopedicko protetické prostředky,  pro sluchově postižené pacienty např. sluchadla, atd.

Do druhé skupiny výrobků podléhajících snížené sazbě daně patří zdravotnické prostředky, které splňují podmínku výlučného použití pro osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků.

Třetí skupinou výrobků, u nichž se bude nadále uplatňovat snížená sazba jsou také ortopedické pomůcky včetně berlí a jiné prostředky k léčbě zlomenin, umělé části těla apod.

Ze snížené sazby do základní sazby budou naopak přeřazeny ty zdravotnické prostředky, které nejsou výlučně určeny pro osoby se zdravotním postižením ke zmírnění nebo léčení jejich potíží a pro výlučnou potřebu zdravotně postižených.

Protože vymezení zdravotnických prostředků v jednotlivých skupinách, které budou nadále podléhat snížené sazbě daně z přidané hodnoty, navazuje na další zákony a jejich přílohy, bude nezbytné, aby zdravotnická administrativa i pacienti složitou a ne právě přehlednou problematiku důkladně prostudovali.            

 

 

  Ing. Vladimír Opatrný

  daňový poradce

      

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení