• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Evropská komise navrhuje rozšířit uplatnění nižší sazby DPH

Email Tisk PDF

Zákon o dani z přidané hodnoty ve svých  přílohách 2 a 3 vymezuje  služby  a zboží

 

  podléhající snížené sazbě daně. Protože daň z přidané hodnoty je v rámci Evropské unie harmonizována, nemají členské státy možnost zařadit do tohoto seznamu libovolné položky zboží a druhy služeb, jejichž spotřebu by nižším zdaněním na svém území oproti jiným členským zemím cenově zvýhodnily.

Evropská komise aktuálně navrhuje, aby členské státy na základě svého rozhodnutí, mohly rozšířit výčet zboží a služeb, u nichž budou  uplatňovat nižší sazbu daně, o následující položky:

-         dětské pleny a dámské hygienické potřeby,

-         klávesnice s Brailovým písmem a speciálně upravené automobily pro zdravotně postižené,

-         knihy nahrané na CD, CD-ROM a podobném fyzickém mediu v případě, že mají převážně stejný obsah informací jako tištěné knihy a jde o nahrávky, které reprodukují psaný knižní text,

-         zpracování odpadu a jeho recyklace, kanalizační služby,

-         úklidové služby a stavební práce typu rekonstrukcí, oprav a údržby objektů u veškerého bydlení,

-         úklid a opravy u staveb kulturního dědictví, historických památek, bohoslužebných míst,

-         údržba zahrad, zahradnické a krajinářské služby,

-         restaurační a pohostinské služby s výjimkou podávání alkoholických nápojů,

-         drobné opravy movitého majetku včetně tříkolek a jízdních kol,

 

 

 

 

-         služby poskytované v kadeřnických salónech a zařízení osobní péče,

-         prodloužení výjimek na sníženou sazbu u dětského oblečení a obuvi.

 

Zařazení uvedených položek do výčtu zboží a služeb se sníženou sazbou daně by pochopitelně zvýšilo spotřebitelskou poptávku, ulehčilo  napjatým rodinným rozpočtům a oživilo  drobné podnikání a živnosti, takže výpadek ve výběru daní by nemusel být nikterak dramatický, pokud by k němu vůbec došlo.   

 

 Ing. Vladimír Opatrný

  daňový poradce

 

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení