• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Noviny a časopisy mohou být od ledna levnější

Email Tisk PDF

česká republika je zřejmě jedinou zemí, která v relativně krátkém

 která v relativně krátkém časovém intervalu drasticky zvýšila sníženou sazbu daně z přidané hodnoty – oproti 5%ní snížené sazbě platné v roce  2007 na současných 15%.  Při zásazích do  daňového systému v citlivé oblasti zdanění spotřeby by měla být zohledňována nejenom  rozpočtová hlediska, ale i mnoho dalších vlivů a souvislostí. Koneckonců ani samotné zvýšení daňové sazby není zárukou vyššího daňového inkasa a jeho paradoxním důsledkem  může  být i nižší daňový výnos. Ostatně prozíravá hospodářská politika  by neměla  být založena pouze na  kupeckých počtech.

            Skupina poslanců předložila poslanecké sněmovně návrh na změnu sazby daně z přidané hodnoty u novin a časopisů. V důvodové zprávě se uvádí, že zákon o dani z přidané hodnoty vedle základní sazby daně, která činí 21%, zavádí dvě snížené sazby – první sníženou sazbu daně ve výši 15% a druhou sníženou sazbu daně ve výši 10%.

Při prodeji zboží se uplatňuje základní sazba daně s výjimkou zboží uvedeného v příloze č. 3 zákona o dani z přidané hodnoty, u něhož se uplatňuje první snížená sazba daně, a zboží uvedeného v příloze č. 3a stejného zákona, u něhož se uplatňuje druhá snížená sazba daně.

            Přestože zákon o dani z přidané hodnoty zařazuje noviny a časopisy do první snížené sazby daně (15%),  dlouhodobý pokles prodeje novin a časopisů se nezpomalil.

            Poslanecký návrh zákona proto požaduje vyřazení novin a časopisů z první snížené sazby daně  a jejich zařazení do druhé snížené sazby daně. Snížení stávající 15%ní sazby na 10%  by podle předkladatelů vytvořilo prostor pro snížení cen novin a časopisů pro konečného spotřebitele i žádoucí zvýšení jejich prodejnosti.

            Novinami se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů.

            Protože tento návrh přináší pouze dílčí změnu a nezasahuje do celkové koncepce zákona o dani z přidané hodnoty, žádají předkladatelé, aby Sněmovna vyslovila souhlas s předloženým návrhem již v prvním čtení s tím, že účinnost změny zákona by nastala již od 1. ledna 2016. Uvedený poslanecký návrh má být projednán na říjnové jednání poslanecké sněmovny.

 

     Ing. Vladimír Opatrný

    daňový poradce

 

 

 

     

 

Akce

Přihlášení