• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Zákon o evidenci tržeb byl vyhlášen ve Sbírce zákonů

Email Tisk PDF

 

Ministerstvo financí České republiky stručně oznámilo,

že zákon o evidenci tržeb byl ve středu 13. dubna 2016 po schválení v Senátu a podpisu prezidenta republiky vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č. 112/2016 Sb. Ve stejný den byl ve Sbírce zákonů pod číslem 112/2016 vyhlášen i doprovodný zákon, kterým se snižuje daň z přidané hodnoty v oblasti stravovacích služeb z 21% na 15 %.

Aby podnikatelé měli dostatečný časový prostor pro přípravu na praktickou aplikaci  zákona ve svých firmách, bude povinnost  elektronické evidence tržeb zaváděna postupně ve čtyřech fázích.

V první fázi od 1. prosince 2016 začnou takto evidovat tržby ubytovací a stravovací služby,  hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny.stravovací a pohostinská zařízení nabízející jídla a nápoje k okamžité konzumaci, a to ať již jsou konzumována na místě či nikoliv, restaurace, hospody, kavárny, kantýny, stánky, zmrzlináři, catering atd.

V druhé fázi počínající 1. března 2017 se k evidenci tržeb připojí velkoobchod  a maloobchod včetně stánkového prodeje a prodeje na tržištích.

Třetí fáze zapojí  od 1. března 2018 do evidenčních povinností ostatní činnosti zahrnující svobodná povolání, dopravu, zemědělství, např. taxislužbu, silniční nákladní dopravu,  podnikatele ve výrobě (pekaře, cukráře, řezníky atd.), lékaře, právníky, veterináře, auditory, daňové poradce apod.

Poslední čtvrtá fáze zahrne od 1. června 2018  vybraná řemesla a výrobní činnosti – kadeřnice, masérky, kartářky, opraváře počítačů, hodinové manžele (činnost výslovně  uvedená v informacích ministerstva), specializované stavební činnosti  např. elektrikáře, malíře, obkladače, pokrývače, dále výrobu nábytku, kovodělných výrobků, pryžových a plastových výrobků, mýdel, parfémů a toaletních přípravků, čistících a leštících prostředků, výrobu oděvů, textilií, papíru a výrobků z papíru, zpracování dřeva, výrobu korkových, proutěných a slaměných výrobků atd.

Zákon o evidenci tržeb stanoví, že osobou povinnou evidovat tržby je poplatník daně z příjmů fyzických nebo právnických osob, pokud mu plynou evidované tržby. Evidovanými tržbami zákon rozumí platby splňující formální náležitosti, tzn. platby uskutečněné v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, a které současně jsou tzv. rozhodným příjmem – u poplatníků daně z příjmů fyzických i právnických osob jsou jimi i příjmy z činnosti, která je podnikáním. Rozhodnými příjmy tedy nejsou příjmy z nájmu nebo ostatní příjmy, např. příjmy z příležitostného prodeje přebytků ze zahrádky, jak opět informativně uvádí ministerstvo financí.

Z okolností, za kterých byl zákon o evidenci tržeb dramaticky přijímán,  vyplývá, že o nejisté sezóně jeho platnosti může rozhodnout Ústavní soud na základě uplatněné ústavní stížnosti nebo koalice vzešlá z příštích voleb zahrnující nesmiřitelné odpůrce elektronického evidování.  Bez komentáře.

 

 

Ing. Vladimír Opatrný, daňový poradce

 

Akce

Přihlášení