• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Daň z nemovitých věcí můžeme zaplatit ještě v pondělí 6. června

Email Tisk PDF

 

Zákon o dani z nemovitých věcí, zveřejněný ve Sbírce zákonů

 

pod č. 338/1992 Sb., stanoví v paragrafu 15 termíny placení této daně. Poplatníci daně z nemovitých věcí, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb, musí její úhradu provést ve dvou stejných splátkách, a to do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období. Pro ostatní poplatníky je daň splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu. Nepřesáhne-li daň z nemovitých věcí částku 5 000 korun, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce.

Finanční úřady rozesílaly k zaplacení daně z nemovitých věcí  složenky, daň  můžeme zaplatit i na pokladně finančního úřadu nebo bezhotovostně. Ke správě daně nemovitostí je místně příslušný finanční úřad, v jehož obvodu nemovitost leží.

Protože u většiny poplatníků daně z nemovitých věcí  výše daně  nepřesáhne limit 5 000 korun, termín pro její zaplacení uplynul v úterý 31. května 2016.

Finanční správa České republiky v tento den zveřejnila informaci k placení této daně. Uvádí v ní, že přestože poslední den lhůty pro placení daně z nemovitých věcí připadá na 31. května 2016, lze daň z nemovitých věcí (nebo její první splátku, je-li daň vyšší než 5 000 Kč) uhradit finančnímu úřadu bez hrozby sankce  v podobě úroku z prodlení až do pondělí 6. června 2016 včetně.

Za den platby se u platby prováděné prostřednictvím banky nebo pošty považuje den, kdy byla připsána na účet správce daně, u platby prováděné v hotovosti v daňové pokladně  den převzetí platby.

 

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce

 

 

 

Akce

Přihlášení