• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Druhá fáze elektronické evidence tržeb začíná 1. března 2017

Email Tisk PDF

Do spuštění 2. fáze, elektronické evidence tržeb která zahrne resorty maloobchodu a velkoobchodu

která zahrne resorty maloobchodu a velkoobchodu, zbývá méně než 30 pracovních dní. Její zahájení bude skutečnou zatěžkávací zkouškou zaváděného evidenčního systému. Jestliže v první prosincové fázi se evidence tržeb týkala 43 000 provozovatelů restauračních a ubytovacích služeb. do druhé fáze elektronického evidování tržeb vstoupí čtvrt miliónu subjektů.

Ministerstvo financí s ohledem na blížící se termín zahájení druhé fáze evidence tržeb bije na poplach, protože nezbytné  registrační náležitosti  podmiňující funkčnost zapojení a vstup systému, si dosud vyřídilo necelých 20 000 povinných  subjektů.

Je proto prospěšné připomenout, že před přijetím první evidované tržby musí podnikatel, který je povinen své tržby elektronicky evidovat, požádat orgány finanční správu o autentizační údaje. Autentizačními údaji se rozumí přihlašovací údaje – uživatelské jméno a heslo – na portál správce daně, kde je podnikateli umožněna správa certifikátů a údajů pro evidenci tržeb, zejména nastavení provozoven.

Žádost o autentizační údaje je možné podat pouze dvěma způsoby, a to buď elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu (EPO žádost) s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky (tj. s ověřenou identitou osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky), nebo osobně na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu.

Pokud bude žádost o autentizační údaje podaná nepodporovaným způsobem (například datovou schránkou nebo v listinné podobě) je vadná a správce daně nebude moci na jejím základě autentizační údaje přidělit.

Podnikatel, který nepodporovaným způsobem tuto žádost podá, bude správcem daně vyzván k odstranění vady podání. Odstraní jí  podáním nové žádosti  jedním ze dvou zákonem stanovených způsobů.

Vzhledem k relativně velice nízkému počtu vyřízených žádostí o přidělení autentizačních údajů vyzývají pracovníci ministerstva financí všechny obchodníky, na které se bude povinnost elektronického evidování tržeb od 1. března vztahovat, aby přidělení autentizačních údajů nevyřizovali až  v posledních dnech měsíce února, měsíce, který navzdory všem změnám zůstává stále krátký.

 

Ing. Vladimír Opatrný

 

daňový poradce

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení