• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Uplatňování daňových výdajů při podnikání v bytu nebo rodinném domku

Email Tisk PDF

 

Výkon drobných podnikatelských činností,

zejména živností a poskytování nejrůznějších služeb (lékařské ordinace, kadeřnictví, kosmetické služby, právní poradenství apod.), často probíhá v dílnách, kancelářích či obchodech umístěných ve vymezených částech rodinných domků nebo bytů.. Pokud jejich provozovatelé vloží rodinný dům či byt do obchodního majetku, což znamená že o něm účtují nebo ho uvádějí v daňové evidenci, mohou v poměrné výši odpovídající míře využití nemovitosti pro podnikání jako položky snižující základ daně uplatňovat daňové odpisy i výdaje na jeho opravy.

Do daňově účinných výdajů mohou v plném rozsahu i  bez vkladu nemovitosti do obchodního majetku zahrnout  výdaje na vybavení prostor vymezených k podnikání – pořízení nábytku, obrazů, květin, dekorací,  záclon, koberců, výpočetní techniky a dalšího inventáře, nástrojů a přístrojů,  používaných  při  podnikání. Na základě vhodně zvoleného kritéria, např. podlahové plochy, instalovaného příkonu elektrických spotřebičů a jejich časového využití, lze daňově uplatnit rovněž výdaje za spotřebu  elektřiny, plynu, vody, dodávek tepla, odvoz odpadků, zabezpečení objektu a další vstupy spojené s provozem nemovitosti a její části. Důkazní břemeno při „podnikání doma“ a prokazovánímsouvislostí mezi druhem a výší uplatňovaných výdajů a jejich spotřebou pro podnikání leží vždy na poplatníkovi.

 

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce

 

 

 

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení