• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Činnost fotbalových rozhodčích není živností

Email Tisk PDF

Generální finanční ředitelství vydalo 23. února 2017 stanovisko k posouzení

k posouzení charakteru činnosti fotbalových rozhodčích a s tím související možností uplatnit pro daňové účely výdaje procentem z příjmů, tzv. paušální výdaje. Uvádí v něm, že bez ohledu na to, zda je pro výkon funkce rozhodčího podle „Řádu rozhodčích a delegátů FAČR“ vyžadováno živnostenské oprávnění, je pro posouzení toho, zda se v případě vykonávané činnosti jedná o činnost, která má charakter živnosti či ne, nutné vycházet z charakteru této činnosti ve vztahu k základním znakům živnosti.

Podle  § 2 zákona o živnostenském podnikání je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Činnost fotbalových rozhodčích nesplňuje podmínku samostatnosti, protože fotbalový  rozhodčí samostatně nerozhoduje o tom, zda a jaké utkání bude řídit. Současně není naplněna podmínka výkonu činnosti vlastním jménem, neboť rozhodčí neřídí zápasy vlastním jménem, ale jako reprezentant fotbalové asociace. Z těchto důvodů není možné činnost fotbalového rozhodčího považovat za živnost a příjmy z ní plynoucí zdaňovat jako příjmy ze samostatné činnosti. Stanovisko Generálního finančního ředitelství je vodítkem pro správné zdaňování příjmů z činností obdobné povahy.

 

Ing. Vladimír Opatrný

 

daňový poradce

 

Akce

Přihlášení