• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Elektronická evidence tržeb u neziskových organizací

Email Tisk PDF

Finanční správa reagovala na četné dotazy poplatníků spadajících do neziskového sektoru

a vydala 10. března 2017 sborník typických příkladů, který vysvětluje základní pravidla pro povinnosti, které tzv. neziskovkám mohou vzniknout v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb.

Sborník obsahuje vzorové typické případy různých výdělečných činností např. spolku hasičů, spolku myslivců, vesnického klubu, kde se jeho členové scházejí za účelem konzumace jídla a pití, fotbalového klubu apod., včetně odpovědí na otázky, zda těmto poplatníkům vzniká povinnost evidovat příjmy z těchto činností formou elektronické evidence tržeb.

Obecně platí, že spolky a další veřejně prospěšní poplatníci („neziskové organizace“) evidují pouze příjmy z podnikání, Spolků, které nepodnikají, se elektronická evidence tržeb netýká. Jestliže spolek provozuje restauraci či obchodní činnost, eviduje elektronicky tržby pokud celkové příjmy z podnikání překračují 175 000 Kč ročněa současně tvoří 5 a více procent všech jejich příjmů.

Příjmy z příležitostných akcí, např. z pořádání výročního plesu, evidenci nepodléhají a do uvedených limitů se nepřičítají. Sborník příkladů je zveřejněn na internetových stránkách Finanční správy České republiky.

 

Ing. Vladimír Opatrný

 

daňový poradce

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení