• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Slevy na dani z příjmů se často uplatňují chybně

Email Tisk PDF

 

Při kontrolách daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob zjišťují

pracovníci finančních úřadů časté chyby při uplatňování slev na dani a nezdanitelných částí základu daně. Finanční správa 15. března 2017 v tiskové zprávě zdůraznila, že někteří poplatníci chybně uplatňují zejména slevu na manželku (manžela) a daňové zvýhodnění na vyživované děti žijící s nimi ve společné domácnosti. V uplynulém roce byla rozdílně vyměřena od částek přiznaných poplatníky v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob u slev na dani na manželku (manžela) částka téměř 10 miliónů korun, u daňového zvýhodnění na vyživované děti dosáhla výše doměrků dokonce 17,5 miliónů korun.

Nárok na daňové zvýhodnění na dítě má poplatník, který vyživuje dítě, jež s ním žije ve společné domácnosti, a tento nárok může za tentýž kalendářní měsíc uplatnit pouze jeden poplatník. Nejčastěji se chybuje v duplicitním uplatnění stejného dítěte dvěma poplatníky, ať už v důsledku nedorozumění či chybného posouzení společně hospodařící domácnosti.

Poplatníci často chybují i v odečtech příspěvků na životní a penzijní pojištění, když při předčasném ukončení příslušné smlouvy nezdaňují v  daňovémpřiznání  částky, o které v předchozích letech  svůj daňový základ snižovali.

Finanční správa  již v lednu 2017 zveřejnila na svých stránkách  přehledné a úplné informace k aktuálně podávaným daňovým přiznáním k dani z příjmů fyzických osob.

3. duben 2017 je posledním dnem lhůty pro podání daňového přiznání i poslední den pro úhradu daně.

 

Ing. Vladimír Opatrný

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení