• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Daň z nemovitých věcí zaplatíme do 31. května

Email Tisk PDF

Více než tři milióny daňových poplatníků jistě nezapomenou na zaplacení daně z nemovitých věcí,

která je stejně jako v minulých letech splatná poslední květnový den, tedy 31. května 2017. Finanční správa České republiky informovala o této daňové povinnosti všechny daňové poplatníky. Fyzickým osobám rozeslala do poštovních schránek 3 300 000 bezplatných daňových složenek, právnické osoby informovala prostřednictvím datových schránek případně zasláním běžné poštovní poukázky, poplatníci přihlášení k zaplacení daně e-mailem dostali potřebné informace do své e-mailové schránky, poplatníci využívající služeb SIPO zaplatí daň v souladu s podmínkami České pošty.

Pokud  výše  daně z nemovitých nepřesáhne 5 000 korun, je  splatná do 31. května, vyšší daň  zaplatíme  ve dvou splátkách, 31. května a 30. listopadu.  Oddělitelná část složenky obsahuje informace o celkové výši daně, přeplatku či nedoplatku daně a adresu územního pracoviště, kde je uložen daňový spis k příslušné nemovitosti.

Jednu složenku nalezne v obálce vlastník více nemovitostí v jednom kraji, jehož celková daňová povinností nepřesáhne 5 000 korun, vlastník více nemovitostí na území různých krajů s vyšší  daňovou povinností nalezne v obálce více složenek.

Daň můžeme zaplatit bezhotovostním převodem z účtu, daňovou složenkou na poště, prostřednictvím SIPO nebo hotově v pokladně finančního úřadu.

Poplatníkům daně z nemovitých věcí u nich na zdaňovací období roku 2017 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku nebo oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje novou výši daně místně příslušný finanční úřad nejčastěji hromadným předpisným seznamem. Tento seznam je pro poplatníky zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného finančního úřadu v pracovních dnech v průběhu měsíce května.

 

21. 5. 2017

 

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce

 

 

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení