• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Některá daňová přiznání musí být podána elektronicky

Email Tisk PDF

Finanční správa ve své informaci z 1. srpna 2017 sdělila

 

že poplatníci, kteří podají přiznání k dani   z  příjmů fyzických osob a přiznání k dani z nemovitých věcí jinak než elektronicky, ačkoliv mají tuto povinnost, budou nově správcem daně nejprve vyzváni k nápravě a až pokud svou chybu nenapraví, budou pokutováni.

Výhradně elektronickou forma  prostřednictvím datové zprávy podávají řádná a dodatečná daňová přiznání, přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, žádosti o zrušení registrace, hlášení a vyúčtování ti poplatníci, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Povinnost elektronického podávání  bez jakékoliv  výjimky platí  pro početnou skupinu  všech plátců daně z přidané hodnoty.. Elektronické podání lze činit prostřednictvím Daňového portálu Finanční správy, dostupného na www.daneelektronicky.cz, nebo odesláním datové zprávy z datové schránky.

Ve výše uvedené informaci   se dále uvádí, že mezi poplatníky daně z příjmů fyzických osob a daně z nemovitých věcí je mnoho těch, kteří si datové schránky zřídili někdy v minulosti, vůbec je nepoužívají a často zapomněli, že je mají. Tito občané mnohdy s finančním úřadem komunikují jen výjimečně, maximálně jednou do roka nebo téměř vůbec a neměli by proto být  okamžitě potrestáni pokutou za to, že někdy na finanční úřad podají přiznání papírově místo elektronicky.

 

Ing. Vladimír Opatrný, daňový poradce

 

 

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení