• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Příspěvky poskytované zaměstnavatelem rodinným příslušníkům zaměstnance

Email Tisk PDF

Při výkladu některých ustanovení a termínů zákona o daních z příjmů se často vyskytují pochybnosti.

Aby k nim nedocházelo, obsahují nová znění zákona terminologická upřesnění, která mají případné nejasnosti odstranit. V novele zákona o daních z příjmů provedené zákonem 170/2017 došlo k upřesnění posuzování plnění, která zaměstnavatel poskytuje rodinným příslušníkům svých zaměstnanců. Zaměstnavatelé např. často poskytují příspěvky na rekreaci nebo zlevněné jízdenky nejen svým zaměstnancům, ale i jejich rodinným příslušníkům.

S účinností od 1. ledna 2018 se proto upřesňuje § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů, který od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozuje některé příjmy zaměstnanců, o ustanovení, podle kterého plnění, které zaměstnavatel poskytuje rodinným příslušníkům svých zaměstnanců, se pro účely daně z příjmů fyzických osob považují za příjem zaměstnance.

Zpřesňující úprava odstraňuje pochybnosti ohledně daňového režimu zaměstnaneckých benefitů zahrnujících i plnění pro  rodinné příslušníky zaměstnanců, protože zákon o daních z příjmů je nepovažuje za příjmy rodinných příslušníků, nýbrž za příjmy zaměstnance, na které se při splnění zákonných podmínek vztahuje osvobození od daně z příjmů  ze závislé činnosti.

 

Ing. Vladimír Opatrný, daňový poradce

 

 

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení