• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Vstřícnější postup Finanční správy při zajišťování daně

Email Tisk PDF

V případech závažného podezření na riziko neodvedení daně do státního rozpočtu je správce daně

oprávněn využívat tzv. zajišťovací příkazy na majetek dlužníka, aby znemožnil jeho spekulativní vyvedení mimo dosah orgánů Finanční správy. Protože v některých případech mělo vydání zajišťovacího příkazu za následek porušení práv daňového poplatníka a  utlumení či ohrožení jeho podnikatelské činnosti, byla na základě zadání ministra financí zpracována komplexní analýzu současné praxe jeho využívání.

Ministerstvo financí pak 14. září 2017 oznámilo, že Finanční správa bude při  vydávání zajišťovacích příkazů  postupovat podle  nového metodického pokynu. Ten stanoví, že před  vydáním zajišťovacího příkazu budou  posouzeny a vyhodnoceny  alternativní možnosti zabezpečení úhrady daňového dluhu, např. zástavní právo zřízené k majetku třetí osoby, ručení třetí osoby, finanční záruky nebo případně jiné další  zákonné způsoby směřující k zajištění výběru daně.

Podle statistického vyhodnocení odvolacích řízení proti vydání zajišťovacího příkazu dvě třetiny dotčených subjektů odvolání proti jeho vydání nepodaly a Finanční správa neuspěla v 7 soudních řízeních, což představuje 3,7% všech soudních řízení. Ministerstvo financí k tomu uvádí, že dosavadní praxe finanční správy při vydávání zajišťovacích příkazů proto nevykazuje nesprávné systémové nastavení.

ing. Vladimír Opatrný, daňový poradce

 

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení