• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Příjmy z majetkového prospěchu se zdaňují

Email Tisk PDF

Předmětem daně z příjmů je i majetkový prospěch.

U fyzických osob k němu dochází v případech, kdy poplatník na základě právního jednání získá majetkovou výhodu, která jeho majetek zvýší nebo alespoň  jeho hodnotu zachová  např. tím, že nemusí zaplatit dluh, k jehož úhradě se zavázal. Podle judikátu Nejvyššího správního soudu jiný majetkový prospěch vzniká i osobě, za níž bylo plněno, co mělo plnit sama, pokud by tímto plněním došlo ke snížení jejího majetku.

V podnikání fyzických osob  se  majetkový prospěch nejčastěji vyskytuje v podobě prominutí úhrady faktury za odebrané zboží, za  poskytnutou službu  či prominutí zaplacení vypůjčených peněz.. Pokud např. věřitel živnostníkovi promine dluh ze zápůjčky ve výši 50 000 korun, je  dlužník ve zdaňovacím období, ve kterém k prominutí dluhu došlo, povinen zvýšit ve svém  daňovém přiznání základ daně z příjmů fyzických osob o částku prominutého dluhu.

Majetkový prospěch vznikne i zaměstnanci, za kterého zaměstnavatel zaplatí pokutu za porušení dopravních předpisů, k němuž došlo při pracovní cestě uskutečněné vozidlem zaměstnavatele. V případě,že  za dopravní přestupek způsobený zaměstnancem byla uložena pokuta ve výši 5 000 Kč a zaměstnavatel jí uhradil, jedná se na straně zaměstnance o zdanitelný příjem ze závislé činnosti, který navíc podléhá odvodům sociálního i zdravotního pojištění za firmu i zaměstnance, na straně zaměstnavatele je zaplacení pokuty nedaňovým výdajem.

 

 

Ing. Vladimír Opatrný

 

daňový poradce

 

Akce

Přihlášení