• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Registraci k dani z přidané hodnoty lze urychlit

Email Tisk PDF

 

 

Finanční správa České republiky ve svém sdělení z 20. prosince 2017 připomněla, že důsledné a cílené prověřování přihlášek

k registraci k dani z přidané hodnoty, které se běžně provádí v řadě členských států EU, je základním preventivním obranným mechanismem proti vzniku organizovaných daňových podvodů. U daně z přidané hodnoty podvodné jednání spočívá zejména v tom, že zaregistrovaná riziková osoba daň na výstupu záměrně neuhradí, zatímco odběratel rizikové osoby uplatní nárok na odpočet nezaplacené daně. Cílem důkladného prověřování přihlášek k registraci k dani z přidané hodnoty je zamezit vstupu rizikových subjektů do systému a vytvářet bezpečné prostředí pro již registrované plátce.

Správce daně u žadatelů o registraci k DPH zkontroluje údaje uvedené v přihlášce, dobrovolně přiložené přílohy, informace z obchodního či živnostenského rejstříku a informace získané při plnění povinností u daně z příjmů a jiných daní. Žadatel může proces registrace usnadnit a zrychlit věrohodným doložením své ekonomické činnosti. Finanční správa proto doporučuje, aby žadatel s přihláškou k registraci k DPH současně zaslal i další dokumenty ve formě příloh, které prokazují zásadní skutečnosti uvedené v přihlášce – skutečné sídlo žadatele, důvody povinné registrace apod.

Nová informace vydaná Finanční správou České republiky současně podává základní přehled o problematice registrace k dani z přidané hodnoty.

Ing. Vladimír Opatrný, daňový poradce

 

 

 

 

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení