• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Stanovení daně paušální částkou

Email Tisk PDF

 

Do 31. ledna 2018 lze požádat o stanovení  daně paušální částkou

Stanovení daně paušální částkou je pro daňové poplatníky i správu daní nesmírně výhodné, protože zásadním způsobem snižuje administrativní náročnost spojenou s podnikáním a jinou výdělečnou činností.

Ve zdaňovacím období, za které je poplatníkova daň z příjmů stanovena paušální částkou, lze užívat  dobrodiní  a přínosů zejména těchto výhod::

- poplatník nemusí vést daňovou evidenci ani účetnictví, pro daňové účely zde postačí pouze jednoduchá evidence o výši dosahovaných příjmů, výši pohledávek a o hmotném majetku používaném při výkonu činnosti, neprokazuje a neeviduje vynaložení výdajů, nepodává daňové přiznání,

- daň stanovenou paušální částkou zaplatí nejpozději do 15. Prosince 2018 a pokud splní zákonné předpoklady vztahující se k příjmům, ze kterých je  daň paušální částkou  stanovena, má jistotu o její výši,

- nemusí se obávat rizika složité  daňové kontroly.

Žádost o stanovení daně z příjmů paušální částkou pro zdaňovací období roku 2018 musí být správci daně podána nejpozději do 31. ledna 2018. Poplatník v ní uvede předpokládanou výši  příjmů a výdajů na jejich dosažení spolu s dalšími skutečnostmi rozhodnými pro stanovení daně.

Její výše se vypočte z rozdílu mezi předpokládanými příjmy a předpokládanými výdaji a sníží se o předpokládané slevy na dani a nezdanitelné části základu daně. Správce daně stanoví daň paušální částkou po projednání s poplatníkem nejpozději do 15. května 2018. S poplatníkem sepíše protokol o ústním jednání, jehož součástí je rozhodnutí o výši daně vyhlášené při jednání, předpokládané příjmy a výdaje, výše slevy na dani atd.

Generální finanční ředitelství vydalo 19. prosince 2018 k postupu při stanovení daně paušální částkou sedmistránkový pokyn D-33, který obsahuje veškeré informace vztahující se k praktickému využití tohoto výhodného, leč doposud zřídka používaného způsobu stanovení daňové povinnosti.

 

Ing. Vladimír Opatrný, daňový poradce

 

 

 

Akce

Přihlášení