• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Přiznání k dani silniční podáme nejpozději 31. ledna 2018

Email Tisk PDF

 

Přiznání k dani silniční podáme nejpozději 31. ledna 2018

Daň silniční je povinně zálohovanou daní, čtvrtletní zálohy se v průběhu roku platí vždy za právě uplynulé čtvrtletí. Daňová povinnost je proto během roku plněna placením čtvrtletních záloh a doplatkem daně, který by měl být uhrazen nejpozději do středy  31. ledna 2018, bude pouze částka, která není součástí poslední  zálohy. Do  31. ledna jsou její   poplatníci  povinni podat místně příslušnému finančnímu úřadu  řádné daňové přiznání  za zdaňovací období roku 2017.

Předmětem  daně silniční  jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla  splňující současně všechny zákonem vymezené podmínky::

- jde o silniční vozidlo,

- toto vozidlo je registrováno v České republice,

- je provozováno na území České republiky,

- je používáno k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo je používáno v přímé souvislosti s podnikáním a u neziskových subjektů k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů..

Dani silniční však  bez ohledu na způsob  využití   podléhají vozidla určená k přepravě nákladů  s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, která jsou  registrovaná v České republice. Povinnost k placení daně ale  nevzniká v měsíci, ve kterém nejsou zákonem stanovené  podmínky naplněny ani jeden den s tím, že poplatník je povinen tuto skutečnost prokázat.

Poplatníkem daně  silniční    je fyzická nebo právnická osoba, která

- je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu,

- užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel,

- zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla pro služební účely, pokud daňové povinnost nevznikla již provozovateli vozidla.

Daň silniční zaplatí i provozovatel vozidla, který sice nepodniká, ale zapůjčí své  vozidlo  osobě, která jej k podnikání  použila nebo používá stejně jako  živnostníci a  podnikatelé, kteří pro daňové účely využívají tzv. výdajové paušály a skutečně vynaložené výdaje spojené s provozem vozidla  v účetnictví nebo daňové evidenci neuplatňu

Ing. Vladimír Opatrný, daňový poradce

 

 

 

Akce

Přihlášení