• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Pes využívaný k ostraze majetku a daň z příjmů

Email Tisk PDF

Pes využívaný k ostraze majetku a daň z příjmů


Bezpečnostní agentury, průmyslové podniky, obchodní firmy, zemědělci a další podnikatelské subjekty ve stále větší míře při své činnosti a ochraně svého majetku využívají kromě technických prostředků i psů se speciálním výcvikem. Podle § 24 zákona o daních z příjmů lze od základu daně odečíst výdaje prokazatelně vynaložené poplatníkem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

Prvním daňově účinným výdajem, který v této souvislosti vstupuje do účetnictví či daňové evidence, je výdaj spojený s pořízením psa. K dalším daňově účinným výdajům spojeným s chovem psa patří zejména:

- výdaje spojené s krmením psa,

- výdaje spojené s jeho zdravotním stavem, např. veterinární kontroly, léčebné zákroky, léky, zdravotnický materiál a pomůcky,

- šňůry, obojky, košíky, psí boudy,

- výdaje spojené s prováděním a zajištěním jeho výcviku a zřejmě celá řada dalších rozmanitých výdajových titulů, které bude potřebné k zajištění jeho chovu vynaložit.

V souvislosti s využitím čtyřnohých pomocníků při podnikání lze připomenout aktuální

nasazení psů k ochraně chovného dobytka pasoucího se ve volné přírodě před útoky zákonem chráněných vlků. Při daňové kontrole musí poplatník prokázat nezbytnost využití psa k podnikatelským účelům a zabezpečení ochrany

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení