• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Sick days aneb krátkodobé pracovní volno

Email Tisk PDF

Sick days aneb krátkodobé pracovní volno


K oblíbenému a stále častěji užívanému zaměstnaneckému benefitu patří pracovní volno poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci po dobu jeho krátkodobých zdravotních potíží, pro které se vžil, jak už je ostatně v českém prostředí běžné, anglický termín sick days. Poskytování tohoto benefitu lze ve firmách sjednat vnitřním předpisem nebo v kolektivní smlouvě a v těchto dokumentech stanovit pravidla a podmínky jeho využívání.

Pracovní volno k vyřešení krátkodobých zdravotních problémů či indispozic je pro zaměstnance výhodné zejména proto, že jeho čerpání není podmíněno návštěvou ošetřujícího lékaře a vystavením potvrzení o pracovní neschopnosti. Zaměstnanec zaměstnavatele telefonicky nebo e-mailem informuje, že k překonání svých aktuálních zdravotních potíží bude čerpat pracovní volno v rámci tzv. sick days jeden či dva dny. V závislosti na konkrétní úpravě ve vnitřní směrnici postačí zaměstnanci k čerpání volna buďto pouhé oznámení zaměstnavateli nebo v méně benevolentní úpravě musí právo na čerpání sick days zaměstnavatel zaměstnanci vždy odsouhlasit. Benefit sick days by neměl být zneužíván a bývá proto zaměstnancům obvykle poskytován v rozsahu maximálně 3 – 5 dní v roce.

Mzda vyplacená zaměstnanci za dny čerpání tohoto krátkodobého volna není od daně z příjmů osvobozena a zdaňuje se jako příjem ze závislé činnosti podléhající odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Na straně zaměstnavatele je výplata mzdy poskytnuté zaměstnanci za krátkodobé volno daňově účinným nákladem.

 

 

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení