• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty

Email Tisk PDF

Náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty

Při pracovní cestě vykonané vlastním vozidlem zaměstnance nebo vozidlem  v osobním vlastnictví podnikatele nezahrnutým do jeho obchodního majetku, vzniká povinnost uhradit v rámci cestovních náhrad výdaje za spotřebované pohonné hmoty.. Z údajů uvedených ve velkém technickém průkazu vozidla zjistíme průměrnou spotřebu pohonných hmot na 100 km, vynásobíme počtem ujetých kilometrů a výpočtem zjistíme konkrétní množství spotřebovaných pohonných hmot. Pro stanovení výše náhrady pak můžeme v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona o daních z příjmů použít ceny stanovené pro tento účel vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2019:

- 33,10 Kč za 1 litr automobilového benzínu 95 oktanů,

- 37,10 Kč za 1 litr automobilového benzínu 98 oktanů,

- 33,60 Kč za 1 litr motorové nafty.

Při použití automobilu na LPG je nutné výdaje na nákup LPG doložit paragonem, protože průměrnou cenu LPG vyhláška neobsahuje.

Doklad o nákupu pohonných hmot je poplatník povinen předložit při vyúčtování pracovní cesty i v případě, že pro účely náhrady spotřeby PHM použije cenu, která převyšuje hodnotu náhrad stanovenou pro období roku 2019 uvedenou vyhláškou.

 

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení