• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Nealkoholické nápoje poskytnuté na pracovišti

Email Tisk PDF

Nealkoholické nápoje poskytnuté na pracovišti


Podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. zm) zákona o daních z příjmů, jsou výdaje spojené s poskytováním kávy, minerálních vod, džusů, moštů a jiných nealkoholických nápojů, pro zaměstnavatele, který je jako nepeněžní plnění dobrovolně poskytuje svým zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti, výdaji daňově neúčinnými. Na straně zaměstnance je ale hodnota tohoto nepeněžního plnění, podle úpravy § 6 odst. 9 písm. c) stejného zákona, od daně z příjmů osvobozena.

Tento daňový režim se však nevztahuje na všechny nealkoholické nápoje. Daňově uznatelné jsou pro zaměstnavatele výdaje na pořízení pitné vody a ochranných nápojů, které je zaměstnavatel povinen, podle § 3 vládního nařízení 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, na pracovištích zajišťovat. Ochranné nápoje musí být v souladu se zvláštním předpisem poskytovány zejména zaměstnancům pracujícím v horkých a studených provozech. Pitná voda může být, podle výkladu Generálního finančního ředitelství obsaženého v pokynu D-22, poskytnuta v jakékoliv podobě včetně balené pitné vody. Hodnota pitné vody i ochranných nápojů poskytnutých ke spotřebě na pracovišti je na straně zaměstnanců od daně z příjmů rovněž osvobozena.

 

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce

 

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení