• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Daňové starosti s pivem

Email Tisk PDF

Novela zákona o evidenci tržeb mění s účinností od 1. května 2020 sazby daně z přidané hodnoty u stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů, které přeřazuje z 15%ní sazby do druhé snížené sazby ve výši 10%. Ke změně sazby dochází  i u podávání točeného piva, a to ze standardní sazby 21% na 10%

Novela zákona o evidenci tržeb mění s účinností od 1. května 2020 sazby daně z přidané hodnoty u stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů, které přeřazuje z 15%ní sazby do druhé snížené sazby ve výši 10%. Ke změně sazby dochází i u podávání točeného piva, a to ze standardní sazby 21% na 10%

Toto vstřícné opatření vůči provozovatelům restaurací a jejich zákazníkům se však zřejmě neobejde bez komplikací, které souvisí s tím, že přeřazení podávání jídel, nealkoholických nápojů a točeného piva do nižší sazby DPH se uplatní pouze tehdy, pokud budou poskytnuty v rámci stravovací služby a zákazník je zkonzumuje v restauračních prostorách. Jestliže pivo bude v restauraci natočeno do džbánku nebo kelímku s tím, že k jeho konzumaci dojde mimo její prostor, nejde z pohledu zákona o DPH o stravovací službu, nýbrž o dodání zboží, a sazba DPH při jeho prodeji bude činit 21%. Stejný postup se uplatní i u jídla, které bude pro zákazníka buďto zabaleno nebo odneseno z restauračního zařízení v nádobách ke konzumaci na jiném místě. I zde se jedná o dodání zboží a uplatní se původní sazba daně, v tomto případě ve výši 15%.

Zákonný postup, který stanoví, že na stejný sortiment prodávaný na stejném místě se uplatní rozdílné sazby daně, považuji za mírně řečeno obtížně slučitelný s provozní praxí. Zřejmě se ale jedná o novou progresívní formu zjednodušení provozní evidence a zpřehlednění daní.

 

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce

 

Akce

Přihlášení