• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Dárcovská štědrost v daňových souvislostech

Email Tisk PDF

 

V předvánočním období je vhodné připomenout, že zákon o daních z příjmů umožňuje fyzickým i právnickým osobám peněžním či nepeněžním darem zlepšit životní a pracovní podmínky fyzické osoby, podpořit činnost školy, spolku či jiné instituce a při splnění zákonných podmínek o hodnotu daru snížit daňový základ.předvánočním období je vhodné připomenout, že zákon o daních z příjmů umožňuje fyzickým i právnickým osobám peněžním či nepeněžním darem zlepšit životní a pracovní podmínky fyzické osoby, podpořit činnost školy, spolku či jiné instituce a při splnění zákonných podmínek o hodnotu daru snížit daňový základ.

 

 

V předvánočním období je vhodné připomenout, že zákon o daních z příjmů umožňuje fyzickým i právnickým osobám peněžním či nepeněžním darem zlepšit životní a pracovní podmínky fyzické osoby, podpořit činnost školy, spolku či jiné instituce a při splnění zákonných podmínek o hodnotu daru snížit daňový základ.

Daňově účinný dar lze poskytnout obcím, krajům, organizačním složkám státu na vědu, vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, tělovýchovu a sport, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti i politickým stranám a hnutím na jejich činnost.

Obdarovat můžeme i fyzické osoby, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení, zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata a jedince ohrožených druhů živočichů. Zákon umožňuje poskytnout dar rovněž invalidním důchodcům a nezletilým dětem závislým na péči jiné osoby. Můžeme jim přispět na zdravotnické prostředky do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky či na majetek usnadňující jejich vzdělávání a zařazení do zaměstnání.

Pro daňové účely je hodnota daru u fyzických osob limitována částkou nepřevyšující 15% základu daně, limit daňově uznatelného odpočtu pro právnické osoby činí 10% daňového základu. Bezpříspěvkoví dárci krve si sníží za jeden odběr krve základ daně o 3 000 Kč, hodnota odběru orgánu nebo kostní dřeně od žijícího dárce se pro daňové účely oceňuje částkou 20 000 Kč.

Poskytnutí daru doložíme darovací smlouvou obsahující identifikaci dárce a obdarovaného, účel daru, čas a způsob jeho poskytnutí, finanční částku nebo předmět daru.

 

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce

 

Akce

Přihlášení