• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Daňové důsledky zvýšení minimální mzdy

Email Tisk PDF

Nařízením vlády č. 347/2019 došlo s účinností od 1. ledna 2020 ke zvýšení základní sazby minimální měsíční mzdy

Nařízením vlády č. 347/2019 došlo s účinností od 1. ledna 2020 ke zvýšení základní sazby minimální měsíční mzdy na 14 600 Kč. Zákon o daních z příjmů odvozuje od její výše platné k 1. lednu příslušného kalendářního roku celou řadu limitů:

1. pravidelně vyplácené důchody nebo penze jsou osvobozeny od daně z příjmů do výše 36násobku minimální mzdy. V roce 2020 činí tento limit 525 600 Kč.

2. Příjem ve formě náhrady vynaložených výdajů spojených s darováním a odběrem krve a jejích složek, tkání, buněk či orgánů, je osvobozen do 5% hodnoty minimální mzdy, v roce 2020 do výše 730 Kč.

3. Slevu na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku lze uplatnit do výše minimální mzdy. Ve zdaňovacím období roku 2020 tuto slevu uplatníme v maximální výši 14 600 Kč.

4. Daňový bonus náleží poplatníkovi, který uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě ve výši přesahující jeho daňovou povinnost. Nárok na jeho výplatu však vznikne pouze v případě, že úhrn jeho ročních vlastních příjmů ze závislé činnosti a podnikání dosáhne alespoň šestinásobku minimální mzdy, v roce 2020 proto musí součet jeho mzdových a podnikatelských příjmů činit minimálně 87 600 Kč.

Minimální mzdu stanoví 22 z 28 států EU, ze sledovaných států vykazuje Česká republika šestou nejnižší úroveň, přestože její úroveň je v roce 2020 o téměř 72% vyšší než před 7 lety.

 

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce

 

 

 

Akce

Přihlášení