• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Nová úprava paušální daně

Email Tisk PDF

 

Ministerstvo financí 30. ledna 2020 oznámilo,

 

Ministerstvo financí 30. ledna 2020 oznámilo, že do meziresortního připomínkového řízení rozeslalo návrh zákona, který přinese živnostníkům zjednodušení odvodových povinností, snížení administrativní náročnosti a současně i finanční úsporu. Dosažení těchto pro české živnostníky a drobné podnikatele navýsost potřebných efektů, je spojováno s návrhem nové úpravy paušální daně, která umožní provést jedinou měsíční platbou současně úhradu daně z příjmů a odvod sociálního i zdravotního pojištění. Mohli by jí využívat pouze živnostníci a podnikatelé, jejichž roční příjmy nepřesahují 1 milion korun. Výše paušální daně by se odvozovala z minimálního odvodu zdravotního pojištění, minimálního odvodu sociálního pojištění navýšeného o 15% a daně z příjmů ve výši 100 Kč. Poplatník využívající tuto paušální daň by nemusel podávat daňové přiznání ani přehledy sociálního a zdravotního pojištění.

Statistika dokládá, že v České republice je evidováno více než 500 000 osob samostatně výdělečně činných, které mají příjem pouze z podnikání a 422 000 z nich má příjem nižší než 1 milion korun ročně. Nově navrhovaná úprava paušální daně má fungovat na dobrovolné bázi a poplatníci budou mít možnost rozhodnout se od 1. 1. 2021 buďto pro její využívání nebo pro zachování dosavadních postupů.

Výsledky agenturního průzkumu údajně potvrdily, že navrhovaná výše paušální daně je přijatelná pro dvě třetiny podnikatelů.

 

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce

 

 

Akce

Přihlášení