• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Sazba DPH při stavbě garáže u rodinného domu

Email Tisk PDF
Uplatňování sazeb daně z přidané hodnoty u stavebních činností je podle stávající zákonné úpravy velice složité. Pro všechny majitele nemovitostí typu rodinných domů je příznivé, že při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu včetně jejich příslušenství, anebo v souvislosti s opravou těchto staveb, se uplatní snížená 9%ní sazba DPH.

Znamená to, že sníženou sazbu DPH můžeme uplatnit kromě jiného i u rekonstrukcí, modernizací, oprav, nástaveb a přístaveb rodinných a bytových domů nebo bytů včetně jejich příslušenství.

Konkrétní vymezení pojmu příslušenství výše uvedených staveb je součástí „Informace k uplatňování zákona o DPH u výstavby po 1.1.2008“, kterou vydalo Ministerstvo financí ČR 23. dubna 2008. Zde se uvádí, že za příslušenství rodinného a bytového domu lze považovat zejména stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní a ostatní stavby, např. samostatně stojící garáže, oplocení rodinného domu, přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizace apod.

Pro stavebníka výhodnou sníženou sazbu DPH lze tedy uplatnit jak v případě výstavby samostatné garáže u rodinného domu, tak i při jejím zbudování formou přístavby k rodinnému domu. 

Akce

Přihlášení