• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Jakou daň zaplatíme v restauracích a jiných stravovacích zařízeních?

Email Tisk PDF

  Dvě sazby daně z přidané hodnoty trápí podnikatele i spotřebitele.

 

         Platí to i v případě stravovacích služeb, kdy poskytnutí  stejného jídla zákazníkovi může být zdaněno základní sazbou 19% i sníženou sazbou 9% a o uplatnění té či oné sazby rozhodují podmínky  dodání  a místo konzumace jídla.

            Obecně platí, že u stravovacích služeb se uplatňuje základní sazba 19%, neboť nejsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu o DPH. Vymezení stravovací služby je odvozeno z judikátu Evropského soudního dvora.  Stravovací službou se podle něho rozumí   dodání hotového jídla a nápojů k přímé konzumaci jako důsledek série služeb od přípravy pokrmu, až k jeho dodání k zákazníkovi, se zajištěním podmínek pro jeho konzumaci na místě.

            Z uvedené definice pro praxi vyplývá, že snížená sazba daně 9% se uplatní při dodání hotových jídel a nápojů (s výjimkou nápojů alkoholických), které nejsou určeny ke konzumaci na místě. V tomto případě se nejedná o stravovací službu, nýbrž o dodání zboží uvedeného v příloze č. 1 k zákonu o DPH. Sazbou 9% se tedy zdaní prodej  hotových jídel a nealkoholických nápojů přes ulici a jejich rozvoz zákazníkům.

            Jídla zkonzumovaná v restauraci včetně nealkoholických a pochopitelně i alkoholických nápojů se zdaní základní sazbou 19%.

            V případě, že poskytovatelé stravovacích služeb umožňují svým zákazníkům  odnášení jídel a nealkoholických nápojů ke konzumaci mimo provozovnu, měli by o množství odnášených jídel vést průkaznou evidenci. Neodbytně se vtírá myšlenka, že průkaznost zákonem požadované evidence odnášených jídel by kromě druhu a množství odnášeného jídla  měla zahrnovat jméno a adresu zákazníka odnášejícího pokrm, jeho rodné číslo a bydliště, dále jeho podpis včetně jmen svědků, kteří mohou uváděné skutečnosti dosvědčit.

            K evropské kultuře by měla patřit smysluplnost a praktická aplikovatelnost zákonných norem. Těším se proto, stejně jako restauratéři, hoteliéři i všichni konzumenti, na zavedení jednotné a snížené sazby DPH u všech stravovacích služeb, k níž by v rámci postupného rozšiřování zóny zdravého rozumu mohlo – jak by řekl pan prezident Novotný – dojít  vbrzku.

            Ing. Vladimír Opatrný

            daňový poradce 

 

Akce

Přihlášení