• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Nemovitost v podnikání manželů

Email Tisk PDF
 Nemovitost ve společném jmění manželů často slouží jako místo podnikatelských aktivit pro podnikání manžela i manželky. Např.  manželka provozuje v části budovy kadeřnictví a kosmetický salón, zatímco manžel využívá  ostatní prostory jako autodílnu a pneuservis.
Celý článek...
 

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2008

Email Tisk PDF
Změny, chyby a nestandardy při uplatňování výdajových paušálů

Vyplývají z novely živnostenského zákona účinné od 1. 7. 2008. Byť se nejedná o daňový zákon, některá jeho ustanovení ovlivní výši daňových povinností poplatníků uplatňujících své výdaje pro daňové účely tzv. výdajovým paušálem. Změnila se totiž příloha č. 1 živnostenského zákona.

Celý článek...
 

Zdaňování přijatých úroků z půjček a úroků z prodlení

Email Tisk PDF
 Půjčíme-li někomu peníze a ve smlouvě o půjčce sjednáme za jejich půjčení úroky, vzniká nám při jejich výplatě zdanitelný příjem, který musíme v daňovém přiznání k dani z příjmů uvést jako příjem z kapitálového majetku a podrobit ho dani z příjmů fyzických osob. Zákon o dani z příjmů v § 8 odst. 8 stanoví, že za příjem z kapitálového majetku se považují také výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky z prodlení a poplatky z prodlení.              
Celý článek...
 

Tvorba rezervy na opravu osobního automobilu v roce 2008

Email Tisk PDF
Provádění rozsáhlejších oprav budov, strojů, dopravních prostředků a ostatních druhů  hmotného majetku  zpravidla  vyžaduje vynaložení značných finančních částek. Zákon 593/92 Sb., o tvorbě rezerv, proto umožňuje, abychom  na základě zpracovaného rozpočtu plánované opravy zahrnovali předpokládané náklady takové opravy do svého daňového základu již před jejím vlastním provedením.
Celý článek...
 

Společný automobil v podnikání manželů

Email Tisk PDF
           Manželé podnikající v různých oborech často využívají  pro zajištění svých podnikatelských činností jediný společný automobil, který je ve společném jmění manželů.

 Protože  s provozem automobilu jsou  spojeny různé druhy výdajů (spotřeba pohonných hmot, opravy, nákup náhradních dílů, pojištění,  opravy, amortizace vstupní ceny apod.),  musí se o ně správně rozdělit a do svých daňových výdajů zahrnout pouze tu část výdajů, která odpovídá rozsahu, ve kterém společný automobil využívají.

Celý článek...
 


Strana 61 z 62

Přihlášení