• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Poskytnutí darů a daň z příjmů

Email Tisk PDF
                         Zákon o daních z příjmů umožňuje odečíst od základu daně hodnotu daru na zákonem vymezené účely. Fyzické osoby  mohou takto  odečíst   nejvýše hodnotu daru nejvýše do  10% vytvořeného  základu daně (např. při základu daně 100 000 Kč může fyzická osoba daňově uplatnit hodnotu daru do 10 000 Kč), právnické osoby daňově uplatní ve většině případů dar do hodnoty 5% svého  základu daně. 

                                                                              

Celý článek...
 

Firemní mateřská školka a daně

Email Tisk PDF
Od překotného rušení údajně nepotřebných mateřských školek neuplynulo mnoho času a přebytek školek byl v důsledku snadno předvídatelného populačního vývoje rychle vystřídán jejich nedostatkem. V ekonomické aktivitě maminek tak často brání právě nemožnost umístění dítěte v tomto předškolním zařízení. Východiskem z této nouze, která se citelně dotýká mladých rodin i zaměstnavatelů, je i zřizování firemních mateřských školek.
Celý článek...
 

Změní se podmínky tvorby daňových rezerv na opravu majetku

Email Tisk PDF
Pokud chceme provést opravu nemovitosti, kterou pronajímáme nebo používáme pro podnikání, a chystaná oprava přijde na velké peníze, např. zamýšlíme provést opravu fasády budovy za 2 miliony korun, můžeme s výhodou využít zákon o tvorbě rezerv v jeho současném znění. 
Celý článek...
 

Daňově účinné budou i dary poskytnuté fyzickým a právnickým osobám na území členských států Evropské unie

Email Tisk PDF

Dosud si můžeme od základu daně odečíst hodnotu darů, které jsme na zákonem vymezené účely (např. na financování vědy a vzdělání, podporu a ochranu mládeže, na účely sociální, ekologické, humanitární, charitativní, tělovýchovné a sportovní, na zdravotnické prostředky poživatelům částečného nebo plného invalidního důchodu, na financování odstraňování následků živelní pohromy, ochranu zvířat apod.) poskytli obcím a krajům na území České republiky nebo fyzickým a právnickým osobám majícím bydliště či sídlo v České republice.

Chystaná novela zákona o daních z příjmů rozšiřuje územní vymezení příjemců darů.

Celý článek...
 


Strana 62 z 62

Přihlášení