Zdanění příjmů z provozu malých fotovoltaických elektráren

Středa, 12 Duben 2017 19:34 Eva Horčičková Daně - Daň z příjmů
Tisk

Zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích,

, nevyžaduje od 1. ledna 2016 pro výrobu elektřiny pro vlastní potřebu zákazníka ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW, pokud je vyrobená elektřina spotřebovaná zákazníkem bez využití přenosové nebo distribuční soustavy, licenci udělovanou Energetickým regulačním úřadem.

V důsledku toho se i na příjmy z provozu výroben elektřiny u fyzických osob, které splní výše uvedené podmínky a budou provozovány bez udělení licence, nepohlíží jako na příjmy z podnikání, ale jako na tzv. ostatní příjmy podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů.Jejich provozovatelé nemusí z těchto příjmů odvádět sociální a zdravotní pojištění a pokud jejich roční úhrn nepřevýší 30 000 korun, jsou od daně z příjmů osvobozeny.

Generální finanční ředitelství však, zřejmě na základě poznatků z podaných daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016, ve svém sdělení z 31. března 2017 upozorňuje, že pro posouzení toho, zda je licence k provozování výroby vyžadována, není jediným kritériem instalovaný výkon. Podle názoru Generálního finančního ředitelství je v této souvislosti zcela zásadní způsob provozování výroby elektřiny a v případě provozování výrobny jako podnikání dle energetického zákona je pak licence vyžadována bez ohledu na instalovaný výkon.

Pokud tedy fyzická osoba provozuje výrobnu elektřiny, např. fotovoltaickou elektrárnu, elektřinu nevyrábí pouze pro vlastní spotřebu, dodává jí do elektrizační sítě a inkasuje za to příjem, jedná se o podnikání. Příjmy z provozu takového zařízení je tudíž nutno považovat za příjmy z podnikání podle § 7 zákona o daních z příjmů se všemi daňovými a odvodovými souvislostmi a nelze je přiřadit k tzv. ostatním příjmům.

 

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce