• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Nepoužívaný automobil a silniční daň

Email Tisk PDF

Podle § 2 zákona o dani silničn

 

 

 

 

Podle § 2 zákona o dani silniční    podléhají této dani vozidla a jejich přípojná vozidla splňující následující podmínky:

 

 

-          jsou v České republice registrovaná,

-          jsou v České republice  provozovaná,

-          jsou používaná

1.      poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo

2.      poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o dani z příjmů. Zjednodušeně vyjádřeno - předmětem daně silniční jsou  vozidla používaná v rámci podnikatelských a jiných výdělečných činností.

Předmětem daně silniční se stane pouze vozidlo, které splňuje všechny tři výše uvedené podmínky současně.

V podnikatelské praxi dochází často k situacím kdy vozidlo určené k zabezpečení dopravní obsluhy provozu firmy není z nejrůznějších důvodů využíváno. Stane se nadbytečným např. při poklesu zakázek a firemního odbytu, je dlouhodobě opravováno apod.

 V důsledku  dočasného odstavení pak přestává splňovat jednu z výše uvedených podmínek pro placení silniční daně – není používáno pro činnosti, ze kterých plynou příjmy podléhající daním z příjmů.      

Pokud při respektování litery zákona  nebudeme po dobu dočasného odstavení vozidla silniční daň z předmětného vozidla platit, měli bychom skutečnost a dobu provozního nevyužívání vozidla nade vší pochybnost pro daňové účely prokázat.

Dokonalým a nezpochybnitelným   důkazem tohoto stavu určitě je dočasné vyřazení vozidla z provozu ve smyslu ustanovení zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, které spočívá v podání příslušné žádosti, odevzdání vydaných státních poznávacích značek a osvědčení o registraci vozidla.      

 

 

   Ing. Vladimír Opatrný

    daňový poradce

 

 

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení