• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Daň silniční za rok 2016 je splatná 31. ledna 2017

Email Tisk PDF

 

 

Do úterý 31. ledna 2017 jsou  poplatníci daně silniční povinni podat místně příslušném

Do úterý 31. ledna 2017 jsou  poplatníci daně silniční povinni podat místně příslušnému finančnímu úřadu  řádné daňové přiznání k této dani za zdaňovací období roku 2017.  Silniční daň je daní účelovou a její předpokládaný hrubý celostátní  výnos v roce 2016 ve výši 5,7 miliardy korun   je určen  na financování údržby, výstavby, oprav, úprav a rekonstrukcí silniční a dálniční sítě. Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční,  je zřejmě nejstabilnějším daňovým zákonem a ani v uplynulém roce  nedošlo v jeho textu  k žádným změnám.

Předmětem  daně silniční  jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla  splňující současně všechny zákonem vymezené podmínky::

- jde o silniční vozidlo,

- toto vozidlo je registrováno v České republice,

- je provozováno na území České republiky,

- je používáno k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo je používáno v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání.

Předmětem  daně jsou ovšem  bez ohledu na způsob  využití   vozidla určená k přepravě nákladů  s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, která jsou  registrovaná v České republice. Povinnost k placení daně však  nevzniká v měsíci, ve kterém nejsou zákonem stanovené  podmínky naplněny ani jeden den s tím, že poplatník je povinen tuto skutečnost prokázat.

Poplatníkem daně  silniční    je fyzická nebo právnická osoba, která

- je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu,

- užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel,

- zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňové povinnost nevznikla již provozovateli vozidla.

Daň silniční je povinně zálohovanou daní, čtvrtletní zálohy se v průběhu roku platí vždy za právě uplynulé čtvrtletí. Daňová povinnost je proto zaplacenými zálohami vypořádána a doplatkem daně, který by měl být uhrazen do 31. ledna 2017, bude pouze částka, která není součástí poslední čtvrtletní zálohy.

Poplatníkem daně silniční  se stává  provozovatel vozidla, který sice nepodniká, ale zapůjčí své  vozidlo  osobě, která jej k podnikání  použila nebo používá. Na zaplacení daně  silniční  nesmí zapomenout ani  živnostníci a  podnikatelé, kteří využívají tzv. výdajové paušály a skutečně vynaložené výdaje spojené s provozem vozidla  v účetnictví nebo daňové evidenci neuplatňují.

.

 

Ing. Vladimír Opatrný

 

daňový poradce

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení