• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Bezplatné používání firemního vozidla zaměstnancem

Email Tisk PDF

Zaměstnanci, kterému zaměstnavatel umožňuje bezplatné použití firemního vozidla

pro služební i soukromé účely, vzniká majetkový prospěch v podobě nepeněžního příjmu. Podle ustanovení  zákona o daních z příjmů dani z příjmů  kromě peněžních příjmů poplatníka podléhají  i jeho  příjmy nepeněžní.

Předpokládejme, že zaměstnavatel zakoupil osobní automobil za 363 000 korun včetně daně z přidané hodnoty a tento automobil svěřil zaměstnanci k použití pro služební i soukromé účely. Za nepeněžní příjem zaměstnance se v takovém případě považuje 1% ze vstupní  ceny vozidla včetně daně z přidané hodnoty. Základ daně z příjmů zaměstnance se za každý i započatý měsíc, ve kterém mohl takto vozidlo používat, zvýší o 1% ze vstupní  ceny vozidla, konkrétně o 3 630 korun.  Protože z  veškerých příjmů včetně výhod poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci se platí též pojistné, je i tento zúčtovaný příjem součástí vyměřovacích základů pro odvody  sociálního a zdravotního pojištění.. Zaměstnanec vede o použití vozidla knihu jízd.

Pohonné hmoty vstupují do daňově účinných nákladů zaměstnavatele pouze ve výši odpovídající služebnímu využití vozidla, pohonné hmoty spotřebované při soukromých jízdách by měl zaměstnanec zaměstnavateli uhradit.

Pokud však veškerou spotřebu pohonných hmot vozidla užívaného pro služební účely  i soukromou potřebu uhradí zaměstnavatel:

1. musí ze svých daňových výdajů v poměrné části vyloučit pohonné hmoty spotřebované při soukromých cestách zaměstnance,

2. zvýšit o tuto částku základ daně z příjmů ze závislé činnosti zaměstnance,

3. odvést příslušné z této částky sociální a zdravotní pojištění,

4. uplatnit  DPH na výstupu odpovídající uplatněnému nároku na odpočet vztahujícímu se k soukromé spotřebě pohonných hmot – pohonné hmoty nebyly použity beze zbytku pro ekonomickou činnost plátce.

V případě, že zaměstnanec zaměstnavateli výdaje na spotřebované pohonné hmoty pro svou soukromou potřebu hradí,  zaměstnavatel si uplatní nárok na odpočet DPH v plné výši a  úhrada pohonných hmot zaměstnancem zahrnuje i DPH na výstupu ze sjednané úplaty, ze základu daně stanoveného podle § 36 odst. 1 zákona o DPH.

Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci vozidlo ke služebním i soukromým účelům, může do svých daňově účinných nákladů zahrnout v plné výši daňové odpisy, výdaje na opravy a údržbu, zákonné a havarijní pojištění, dálniční známku, technické prohlídky, daň silniční, leasingové nájemné atd.

 

Jablonec nad Nisou 12. února 2017

Ing. Vladimír Opatrný

 

daňový poradce

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení