• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Uplatňování výdajových paušálů nemusí být v příštím roce výhodné

Email Tisk PDF

V roce 2018 se výrazně mění podmínky pro uplatňování výdajových paušálů.

Jejich výhody budou moci nadále plně využívat pouze poplatníci mající příjmy z podnikání nebo pronájmu, jejichž roční příjem nebude vyšší než jeden milión korun. Desítky tisíc živnostníků a dalších změnou dotčených fyzických osob se proto bude rozhodovat, zdali ve změněných podmínkách v roce 2018 od výdajových paušálů neustoupí a pro daňové účely neuplatní skutečné výdaje, jejichž výši zjistí vedením daňové evidence nebo účetnictví.

Pokud se fyzická osoba  pro změnu  uplatňování daňových výdajů rozhodne a namísto paušálních výdajů přejde  na skutečné výdaje, musí postupovat podle ustanovení § 23 odst. 8 písm. b) bod 3 zákona o dani z příjmů. Předpokládejme, že s uplatňováním paušálních výdajů skončí v roce 2017 a v roce 2018 přejde na skutečné výdaje a začne vést daňovou evidenci. Podle uvedeného ustanovení je povinna v daňovém přiznání za rok 2017 zvýšit  rozdíl mezi příjmy a výdaji o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem.

Hodnotou pohledávky se rozumí její jmenovitá hodnota, u pohledávky nabyté postoupením její pořizovací cena. U poplatníků, kteří jsou plátci daně z přidané hodnoty nebo jimi v době vzniku pohledávky byli, se jmenovitá hodnota pohledávky snižuje o výši DPH za předpokladu, že daň byla řádně odvedena.

 

Ing. Vladimír Opatrný, daňový poradce

 

 

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení