• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Slevy na dani z příjmů fyzických osob v daňovém přiznání 2017

Email Tisk PDF

Informovaní daňoví poplatníci využij určitě i letos při výpočtu výše daně z příjmů fyzických osob

ustanovení zákona o daních z příjmů o daňových slevách. Ve svém daňovém přiznání za rok 2017 mohou snížit hodnotu vypočtené daně z příjmů fyzických osob::

- o 24 840 korun ročně podle ustanovení o základní slevě na poplatníka,

- o 24 840 korun ročně na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti s ročním příjmem nepřevyšujícím 68 000 Kč. Částka slevy se zvýší na dvojnásobek (49 680 korun) v případě, že manželka (manžel) je držitelem průkazu ZTP/P,

- o 2 520 korun ročně v případě pobírání důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně,

- o 5 040 korun při pobírání důchodu pro invaliditu třetího stupně,

- o 16 140 korun ročně pro držitele průkazu ZTP/P

- o 4 020 korun ročně pokud se soustavně připravují studiem nebo předepsaným výcvikem na budoucí povolání do dovršení 26 let věku nebo do dovršení 28 let věku v doktorském studijním programu,

- o výši výdajů, které v roce 2017 prokazatelně vynaložili za umístění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku, maximálně do výše 11 000 Kč za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti,

- o slevu na evidenci tržeb v maximální výši 5 000 Kč, jestliže v roce 2017 poprvé zaevidovali tržbu, kterou podle zákona o evidenci tržeb byli povinni evidovat.

. Základní sleva na dani se bez závislosti na druhu příjmu a době jeho pobírání v příslušném období jako jediná daňová sleva uplatňuje vždy v nezkrácené výši. Platí to i v případech, kdy např. pracovní poměr v důsledku nemoci, studia, pobytu v zahraničí, odchodu do důchodu, ztráty zaměstnání apod., netrval po celé zdaňovací období.

Ostatní slevy, kromě slevy na evidenci tržeb, se mohou uplatnit ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny.

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení