• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Odměny při životních jubileích zaměstnanců

Email Tisk PDF

 

Zákoník práce v části desáté uvozené názvem Péče o zaměstnance,

Zákoník práce v části desáté uvozené názvem Péče o zaměstnance, ukládá zaměstnavatelům povinnost vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce a zajišťovat pro zaměstnance pracovnělékařské služby. Současně v § 224 odst. 2 stanoví, že zaměstnavatel může zaměstnanci vyjádřit svůj vděk a úctu za dobře vykonávanou práci a spolehlivost poskytnutím odměny zejména

- při životním nebo pracovním jubileu, např. při dovršení 50 let věku, při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo po nabytí nároku na starobní důchod,

- za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo při živelních událostech, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen život, zdraví nebo majetek.

Jestliže je právo na poskytnutí takové odměny zakotveno ve vnitřním firemním předpisu, v kolektivní, pracovní či jiné smlouvě, může zaměstnavatel výplatu těchto odměn zahrnout do svých daňových výdajů podle § 24 odst. 2, písm. j) zákona o daních z příjmů. Na straně zaměstnance nejsou částky těchto vyplacených odměn od daně z příjmů osvobozeny, jsou zdanitelným příjmem a zahrnují se do vyměřovacího základu pro pojistné odvod\y.

 

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce

 

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení