• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Start EET pro živnostníky a ostatní činnosti – 1. květen 2020

Email Tisk PDF

 

zveřejněna novela zákona o evidenci tržeb.

9. října 2019 byla ve sbírce zákonů pod číslem 256/2019 Sb., zveřejněna novela zákona o evidenci tržeb. Datum rozeslání zákona stanoví lhůtu pro společný start 3. a 4. fáze, ve které se (zcela jistě radostně) zapojí do systému evidence tržeb svobodná povolání, doprava, zemědělství, řemesla a výrobní činnosti. Podle článku V zákona se tak stane prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tedy 1. května 2020.

Zmíněná novela kromě jiného zavádí pro poplatníky, jejichž příjmy v hotovosti za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí nepřekročily částku 600 000 korun a předpokládaná výše těchto tržeb ve 12 bezprostředně následujících měsících nepřesáhne 600 000 Kč, nejsou plátci daně z přidané hodnoty a neprovozují podnikatelskou činnost s více než 2 zaměstnanci. možnost evidovat tržby prostřednictvím bloku účtenek v tzv. zvláštním režimu. Evidenční povinnost tedy neplní elektronicky, nýbrž vystavením účtenky, která má specifické náležitosti. Užití zvláštního režimu evidence tržeb povoluje na základě žádosti poplatníka správce daně. Mohou o něj požádat poplatníci daně z příjmů fyzických osob a poplatník daně z příjmů právnických osob, který je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímá za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny.

Podnikatelé zařazení do 3. a 4. fáze evidence z další povinnosti asi nadšeni nebudou a proto trochu humoru na závěr. Do programu právě probíhající říjnové schůze poslanecké sněmovny je zařazeno i projednání poslaneckého návrhu na úplné zrušení zákona o evidenci tržeb. Takže zřejmě pořád platí, že nikdy nic nikdo nemůže míti za definitivní.

 

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení