• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Na které tržby se vztahuje EET

Email Tisk PDF

Povinnost evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb vzniká:

- poplatníkům daně z příjmů fyzických osob u hotovostních příjmů ze samostatné činnosti, která je podnikáním,

- poplatníkům daně z příjmů právnických osob u hotovostních příjmů z činnosti, která je podnikáním.

Jestliže tento znak hotovostních příjmů není naplněn, pak tržba není z pohledu zákona o evidenci tržeb evidovanou tržbou.

Povinně evidovanou tržbou proto nejsou hotovostní příjmy spolku z výběru členských příspěvků, příjmy z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů nebo ostatní příjmy podle § 10 stejného zákona, jde např. o příjmy z příležitostného prodeje přebytků ze zahrady. protože se nejedná o příjmy z podnikatelských činností.

Za tržbu v hotovosti se nepovažuje platba uskutečněná bezhotovostním převodem peněžních prostředků prostřednictvím platební karty. Evidovanou tržbou dále není hotovostní vklad na běžný účet ani zápočet pohledávek.

Formální znak povinně evidované hotovostní tržby v systému EET naopak naplňují platby uskutečněné šekem, směnkou, stravenkou nebo započtením kauce.

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce

 

Akce

Přihlášení