• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Daňově účinné budou i dary poskytnuté fyzickým a právnickým osobám na území členských států Evropské unie

Email Tisk PDF

Dosud si můžeme od základu daně odečíst hodnotu darů, které jsme na zákonem vymezené účely (např. na financování vědy a vzdělání, podporu a ochranu mládeže, na účely sociální, ekologické, humanitární, charitativní, tělovýchovné a sportovní, na zdravotnické prostředky poživatelům částečného nebo plného invalidního důchodu, na financování odstraňování následků živelní pohromy, ochranu zvířat apod.) poskytli obcím a krajům na území České republiky nebo fyzickým a právnickým osobám majícím bydliště či sídlo v České republice.

Chystaná novela zákona o daních z příjmů rozšiřuje územní vymezení příjemců darů.

S účinností od 1. ledna 2009 bychom si mohli od základu daně odečíst, kromě hodnoty darů poskytnutých na uvedené účely tuzemským právnickým a fyzickým osobám, i dary poskytnuté fyzickým a právnickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu. Dary do těchto zemí by byly daňově účinné při splnění podmínek, které se týkají účelu daru nebo příjemce daru, podle právních předpisů příslušného státu. Jestliže taková úprava neexistuje, měly by být pro daňovou účinnost daru splněny podmínky stanovené právními předpisy České republiky.Ing. Vladimír Opatrný

 

 

Akce

Přihlášení