• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Změny v placení záloh na silniční daň

Email Tisk PDF
Novela zákona o silniční dani zvýhodnila používání vozidel šetrnějších k životnímu prostředí. Od placení silniční daně se zcela osvobozují vozidla, která používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený zemní plyn označovaný jako CNG, nebo jsou vybavena motorem určeným výrobcem ke spalování automobilového benzínu a etanolu označovaného jako E85 včetně vozidel na elektrický pohon či hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor, pokud jejich největší povolená hmotnost nepřesáhne 12 tun.

Nárok na snížení sazby daně se v novém zákoně odvozuje rovněž od stáří vozidla. Na 48%ní snížení sazby silniční daně budou mít nárok vozidla od jejichž první registrace neuplynulo 36 kalendářních měsíců, snížení sazby o 40% se bude týkat vozidel po dobu následujících 36 měsíců a snížení sazby daně o 25% se bude týkat vozidel po dobu dalších 36 měsíců. Snížení sazby daně se tak v závislosti na době od data první registrace dotkne v té či oné míře všech vozidel, od jejichž prvního zaregistrování neuplynulo 108 kalendářních měsíců, což je 9 let.

Ustanovení o snížení sazby daně se použije pro celé zdaňovací období roku 2008. Pokud jsme tedy při platbách záloh na silniční daň (15. dubna, 15. července, 15. října) nezohlednili platné snížení daně a zaplatili jsme vyšší zálohu, můžeme v rámci zálohy splatné k 15. 12. 2008 o tento přeplatek prosincovou zálohu snížit.Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce

 

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení